Zdarzyło się w lipcu

1 lipca
– 1569 r. Zaprzysiężono unię polsko-litewską, powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.

2 lipca
– 1927 r. W Wilnie kardynał Aleksander Kakowski koronował obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.

3 lipca
– 1947 r. Sejm przyjął uchwałę o odbudowie Warszawy.

4 lipca
– 1610 r. Bitwa pod Kłuszynem. Wielkie zwycięstwo wojsk polskich, dowodzonych przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego, nad wojskami moskiewskimi. W wyniku bitwy rosyjscy bojarzy zdetronizowali cara Wasyla Szujskiego, obrano carem królewicza Władysława Wazę, a Żółkiewski wkroczył do Moskwy.

5 lipca
– 1921 r. Zawarcie rozejm kończącego III powstanie śląskie. W wyniku powstania komisja międzynarodowa powiększyła obszar Górnego Śląska przyznany Polsce. Przypadło nam 50% hut i 76% kopalń. Miało to ogromne znaczenie dla gospodarki II Rzeczpospolitej.

6 lipca
– 1837 r. Urodził się Władysław Żeleński, kompozytor, autor oper „Goplana”, „Janek”, „Stara Baśń”. Ojciec Boya.

7 lipca
– 1874 r. Urodził się Władysław Grabski dwukrotny premier II Rzeczpospolitej, autor reformy walutowej. Mieszkał w Gołąbkach w latach 30. XX wieku.
– 1944 r. Rozpoczęła się operacja „Ostra Brama” w ramach akcji „Burza”. Oddziały AK z Wileńszczyzny miały w jej ramach zająć Wilno i wystąpić w roli gospodarza dla wkraczających do miasta oddziałów Armii Czerwonej.

8 lipca
– 1980 r. Rozpoczął się strajk w WSK Świdnik rozpoczynający falę strajków w Polsce.

9 lipca
– 1917 r. Józef Piłsudski nakazał legionistom, aby nie składali przysięgi wierności cesarzom Niemiec i Austro-Węgier. Zaczął się kryzys przysięgowy.

10 lipca
– 1794 r. Bitwa na przedpolach Warszawy stoczona przez Tadeusza Kościuszkę z Prusakami i Rosjanami. Pod Błoniem zwyciężył gen. Stanisław Mokronowski. Pod Raszynem nierozstrzygniętym bojem dowodził Kościuszko. Pod Gołkowem przegrana gen. Józef Zajączka.

11 lipca
– 1943 r. Kulminacja rzezi wołyńskiej. Oddziały UPA zaatakowały 90 polskich wsi, zginęło kilkanaście tysięcy Polaków.

12 lipca
– 2011 r. Saturn zakończył pierwszy pełny obieg wokół Słońca od czasu odkrycia w 1846 r.

13 lipca
– 1666 r. Pod Mątwami (dziś przedmieście Inowrocławia) wojska króla Jana Kazimierza doznały klęski w bitwie z wojskami rokoszan Jerzego Lubomirskiego. Plany króla wzmocnienia władzy monarszej w Polsce legły w gruzach.
– 1944 r. Wyzwolenie Wilna przez oddziały AK. O godz. 11 na Górze Zamkowej zawisła biało-czerwona flaga.

14 lipca
– 1894 r. We Lwowie odbył się pierwszy mecz piłki nożnej na ziemiach polskich.

15 lipca
-1410. Bitwa pod Grunwaldem, klęska wojsk krzyżackich z polsko-litewska armią króla Władysława Jagiełły.

16 lipca
– 1922 r. W Katowicach podpisano akt przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

17 lipca
– 1943 r. Gen. dyw. Tadeusz Bór-Komorowski został mianowany dowódcą Armii Krajowej.

18 lipca
– 1887 r. Ludwik Zamenhof wydał w Warszawie pierwszy podręcznik do nauki esperanto.

19 lipca
– 1655 r. Wojska szwedzkie wkroczyły do Polski. Rozpoczął się potop.

20 lipca
– 1945 r. Po 6 latach wrócił do Polski prymas August Hlond.

21 lipca
– 1952 r. Zakończenie sfingowanego przez władze PRL procesu politycznego nazywanego spiskiem komandorów. Sądzono 7 oficerów Marynarki Wojennej za „ zorganizowanie spisku w wojsku”. Na karę śmierci skazano komandorów: Stanisława Mieszkowskiego, Zbigniewa Przybyszewskiego, Jerzego Staniewicza. Wyroki wykonano w grudniu 1952 r.

22 lipca
– 1944 r. We Lwowie oddziały AK rozpoczęły wyzwalanie miasta w ramach akcji „Burza”. Tego samego dnia w Chełmie Lubelskim władze komunistyczne ogłosiły manifest PWKN.

23 lipca
– 2013 r. Nastąpiło w Polsce całkowite wyłączenie sygnału analogowego w telewizji naziemnej.

24 lipca
– 1959 r. W Lublinie rozpoczęto seryjną produkcję samochodów dostawczych „Żuk”.

25 lipca
– 1945 r. Zakończyła się obława augustowska nazywana „Małym Katyniem”. Oddziały NKWD dokonały aresztowań i mordu na Polakach podejrzewanym o sprzyjanie Polskiemu Państwu Podziemnemu.

26 lipca
– 1979 r. Zmarł Stefan Wiechecki popularny Wiech, pisarz i dziennikarz popularyzujący folklor warszawski.

27 lipca
– 1597 r. Zmarł Jakub Wujek, jezuita, autor przekładu „Biblii” na język polski.

28 lipca
– 1948 r. Karol Wojtyła przybył do swej pierwszej parafii w Niegowici.

29 lipca
– 2001 r. Zmarł Edward Gierek, I sekretarz KC PZPR w latach 70. XX wieku.

30 lipca
– 1974 r. W Konstantynowie koło Gąbina oddano do użytku maszt radiowy. Liczący 646 m. był najwyższą konstrukcją na świecie w latach 1974-91 tj do chwili zawalenia się.

31 lipca
– 1934 r. Stefan Starzyński został mianowany komisarycznym prezydentem Warszawy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *