Zdarzyło się w marcu

1 marca
– 1933 r. Otwarto magistralę węglową łączącą Śląsk z Gdynią.
– 1938 r. Zmarł Władysław Grabski dwukrotny premier, autor reformy walutowej w 1924 r. W latach trzydziestych XX wieku mieszkał w Gołąbkach (dziś część Ursusa).
– 1951 r. W więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyroki śmierci na 7 członkach IV zarządu organizacji niepodległościowej Wolność i Niepodległość.

2 marca
– 1922 r. Litwa Środkowa została włączona do Polski.

3 marca
– 1948 r. Przed komunistycznym sądem w Warszawie rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza AK, więźnia i organizatora ruchu oporu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Skazano go na śmierć i stracono w maju 1948 r.

4 marca
– 1386 r. Władysław Jagiełło został koronowany na króla Polski.

5 marca
– 1569 r. Województwo podlaskie zostało przyłączone do Polski.

6 marca
– 1745 r. Urodził się Kazimierz Pułaski, marszałek konfederacji barskiej, bohater walk o niepodległość USA.

7 marca
– 1000 r. Rozpoczął się zjazd w Gnieźnie. Cesarz Otton III przybył z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha i jednocześnie spotkał się z Bolesławem Chrobrym.
– 1862 r. We Lwowie odbyła się premiera „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

8 marca
– 1968 r. Wiec studentów Uniwersytetu Warszawskiego początkujący tzw. wydarzenia marcowe.
– 1990 r. Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce. Sejm wprowadził do konstytucji poprawkę znoszącą Rady Narodowe.

9 marca
– 1652 r. Po raz pierwszy w polskim sejmie padły słowa „Liberum veto” zrywające obrady sejmu.
– 1943 r. Adolf Hitler zalegalizował aborcję na ziemiach polskich.

10 marca.
– 1810 r. Urodził się Stanisław Kierbedź, pionier budowy żelaznych mostów kratownicowych. Zbudował m.in. stały most żelazny w Warszawie w 1864 r.

11 marca
– 1886 r. Urodził się Edward Śmigły-Rydz, żołnierz Legionów Piłsudskiego, marszałek Polski od 1936 r., wódz naczelny w wojnie obronnej 1939 r.
– 1892 r. Urodził się Tadeusz Tański, konstruktor pierwszego polskiego samochodu CWS T1. Pracował w Centralnych Warsztatach Wojskowych, które weszły z ZM „Ursus” w skład PZInż.

12 marca
– 1794 r. Wybuch insurekcji kościuszkowskiej. Brygada kawalerii gen. Antoniego Madalińskiego ruszyła z Ostrołęki w kierunku Krakowa.

13 marca
– 1707 r. W kościele św. Krzyża w Warszawie odprawiono po raz pierwszy „Gorzkie żale”.

14 marca
– 1964 r. Antoni Słonimski złożył w kancelarii premiera „List 34” w sprawie ograniczenia cenzury w Polsce.

15 marca
– 1765 r. Król Stanisław August Poniatowski założył Szkołę Rycerską w Warszawie.
– 1869 r. Urodził się Stanisław Wojciechowski, prezydent Polski w latach 1922-1926, mieszkaniec Gołąbek (Ursusa) w latach 1944-1953.
– 1923 r. Polska granica wschodnia została uznana przez Radę Ambasadorów Ententy.
– 2002 r. Sejm przyjął ustawę o ustroju m.st. Warszawy (podział miasta nie na gminy, a na dzielnice).

16 marca
– 1901 r. W Krakowie odbyła się premiera „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
– 1971 r. Telewizja Polska nadała pierwszy program w kolarze.

17 marca
– 1921 r. Została uchwalona Konstytucja Marcowa.
– 1938 r. Polska wystosowała ultimatum do Litwy z żądaniem natychmiastowego nawiązania stosunków dyplomatycznych.

18 marca
– 1596 r. Król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy.
– 1863 r. Bitwa pod Grochowiskami podczas powstania styczniowego, zakończona zwycięstwem Polaków. W oddziale powstańców walczył niespełna 18. letni Adam Chmielowski, dziś święty Brat Albert.

19 marca
– 1920 r. Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski.
– 1928 r. Utworzone zostały Państwowe Zakłady Inżynierii, w skład których w 1930 r. weszły ZM „Ursus”.

20 marca
– 1942 r. Po raz pierwszy na murach Warszawy pojawił się znak Polski Walczącej.
– 1957 r. Rozpoczęła się produkcja „Syreny” samochodu całkowicie polskiej konstrukcji.

21 marca
– 1968 r. Strajk studentów w Łodzi, na Politechnice i Uniwersytecie w Warszawie, bojkot zajęć we Wrocławiu jako odpowiedz na wystąpienie Władysława Gomułki na wiecu aktywu partyjnego w Sali Kongresowej w Warszawie.

22 marca
– 1887 r. Aresztowanie Józefa Piłsudskiego pod zarzutem udziału w spisku na życie cara Aleksandra III. Sąd skazał Piłsudskiego na pięcioletnie zesłanie na Syberię.

23 marca
– 1935 r. Sejm uchwalił nową konstytucję, którą miesiąc później podpisał prezydent Ignacy Mościcki. Była to tzw. Konstytucja Kwietniowa.

24 marca
– 1794 r. Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na krakowskim Rynku Głównym i został naczelnikiem powstania, nazwanego od jego nazwiska kościuszkowskim.

25 marca
– 1977 r. Powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO).

26 marca
– 1943 r. Grupa szturmowa Szarych Szeregów uwolniła w pobliżu Arsenału Jana Bytnara „Rudego” i 25 innych więźniów politycznych przewożonych z siedziby gestapo w Al. Szucha na Pawiak.

27 marca
– 1945 r. W Pruszkowie funkcjonariusze NKWD aresztowali 16 przywódców Polski Podziemnej.

28 marca
– 1241 r. Podczas najazdu wojsk mongolskich na Polskę został zdobyty i spalony Kraków.

29 marca
– 1930 r. Premiera pierwszego polskiego filmu dźwiękowego „Moralność pani Dulskiej” w reżyserii Bolesława Newolina.

30 marca
– 1853 r. W oknie wystawowym lwowskiej apteki „Pod Złotą Gwiazdą” zapłonęła po raz pierwszy naftowa lampa skonstruowana przez Ignacego Łukaszewicza.
– 1892 r. Urodzi się Stefan Banach, wybitny polski matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej.
– 1997 r. W Londynie zmarł Tadeusz Żenczykowski twórca jesienią 1939 r. Związku Odbudowy Rzeczpospolitej. Do ZOR należała kompania „Kordian” z Czechowic (Ursusa) i wraz z ZOR-em weszła w ramach akcji scaleniowej do AK.

31 marca
– 1831 r. Zwycięska bitwa wojsk polskich pod Wawrem zapoczątkowała wiosenną ofensywę przeciw Rosjanom w powstaniu listopadowym.
– 1998 r. Polska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *