Zdarzyło się we wrześniu

1 września
– 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę. Również wojska słowackie – sojusznik Hitlera – wkroczyły do naszego kraju. Początek II wojny światowej.

2 września
– 1621 r. Rozpoczęło się – trwające ponad miesiąc – oblężenie przez Turków wojsk polsko-litewsko-kozackich w twierdzy chocimskiej. Obroną dowodził  hetman Jan Karol Chodkiewicz, który zmarł w obozie 24 września. Zawarty pokój potwierdził granicę Rzeczypospolitej na Dniestrze.

3 września
– 1939 r. Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę III Rzeszy. Polska nie otrzymała jednak żadnej pomocy. Nasz kraj walczył samotnie, a nasi alianci siedzieli w okopach.

4 września
– 1725 r. Maria Leszczyńska, córka króla Stanisława Leszczyńskiego, poślubiła króla Francji Ludwika XV.

5 września
– 1981 r. W Gdańsku rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”.

6 września
– 1831 r. Szturm wojsk rosyjskich na Warszawę zakończony kapitulacją miasta. Na wysokości Szamot stały rosyjskie rezerwowe pułki piechoty, a we wsi Solipse rosyjska artyleria i jazda rezerwowa.

7 września
-1619 r. W Koszycach został zamordowany przez protestantów Melchior Grodzicki, polski jezuita beatyfikowany w 1905 r. przez Piusa X i kanonizowany w 1995 r. przez Jana Pawła II.

8 września
– 1968 r. Ryszard Siwiec dokonał samospalenia podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie X-lecia w Warszawie w akcie protestu przeciw inwazji wojsk układu warszawskiego na  Czechosłowację.

9 września
-1939 r. Rozpoczęła się bitwa nad Bzurą – największa bitwa kampanii wrześniowej. Trwała do 18 września.

10 września
– 1526 r. Mazowsze, po śmierci ostatniego piastowskiego księcia – Janusza III, zostało włączone do Polski. Sejm mazowiecki złożył przysięgę na wierność królowi Zygmuntowi Staremu.

11 września
– 1932 r. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zginęli w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem na Śląsku Cieszyńskim.

12 września
– 1683 r. Wojska polskie dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego rozgromiły wojska tureckie oblegające Wiedeń.

13 września
– 1902 r. Zakończył się spór o przynależność Morskiego Oka między hrabią Władysławem Zamoyskim – właścicielem dóbr zakopiańskich a księciem Christianem Hohenlohe  właścicielem części Tatr na Słowacji. Sąd polubowny w Grazu przyznał Morskie Oko Zamoyskiemu co miało znaczenie przy ustalaniu granicy polsko-czechosłowackiej po I wojnie światowej.

14 września
– 1788 r. W Warszawie odsłonięto pomnik Jana III Sobieskiego.

15 września
– 1820 r. W Krakowie rozpoczęto sypanie Kopca Kościuszki.

16 września
– 1993 r. Ostatni oddział wojsk rosyjskich opuścił Polskę.

17 września
– 1939 r. Agresja Związku Radzieckiego, sojusznika III Rzeszy, na Polskę.

18 września
– 1939 r. Pisarz i malarz Stanisław Ignacy Witkiewicz „Witkacy” na wieść o agresji radzieckiej na Polskę popełnił samobójstwo we wsi Jeziory na Polesiu. Tego samego dna w bitwie nad Bzurą zginął gen. Franciszek Wład.

19 września
– 1863 r. W Warszawie doszło do nieudanego zamachu na rosyjskiego namiestnika gen. Berga. Zamachowcy rzucili bombę z okien pałacu Zamoyskich na Krakowskim Przedmieściu. W odwecie Rosjanie zdemolowali budynek wyrzucając na bruk m.in. słynny fortepian Fryderyka Chopina.

20 września
– 1920 r. Rozpoczęła się 6-dniowa bitwa nad Niemnem podczas wojny polsko-bolszewickiej. Armia Czerwona poniosła wielką klęskę. Miało to wpływ na zakończenie wojny i przystąpienie do rozmów pokojowych.

21 września
– 1971 r. W Warszawie rozpoczął się proces członków antykomunistycznej organizacji „Ruch”. Na wieloletnie więzienie skazano Andrzeja i Benedykta Czumów  oraz Stefana Niesiołowskiego.

22 września
– 1939 r. Kapitulacja Lwowa. Miasto broniło się od 12 września przed wojskami niemieckimi, a  skapitulowało przed Rosjanami, którzy gwarantowali  obrońcom miasta wolność osobistą  i nietykalność.  Rosjanie umowy nie dotrzymali. Zaraz po wkroczeniu do Lwowa rozpoczęli aresztowania i egzekucje.

23 września
– 1492 r. Na Wawelu Jan Olbracht został koronowany na króla Polski.

24 września
– 1793 r. W Grodnie sejm, obradujący pod rosyjskimi bagnetami, zatwierdził – w ramach II rozbioru – przyłączenie województw poznańskiego, gnieźnieńskiego i sieradzkiego  do Prus.

25 września
– 1939 r. Prezydent Ignacy Mościcki, internowany w Rumunii, złożył rezygnację z urzędu głowy państwa. Na swego następcę wyznaczył gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, ambasadora we Włoszech. Wobec nacisków Francji prezydentem na uchodźctwie został ostatecznie Władysław Raczkiewicz.

26 września
– 1908 r. Pod Bezdanami na Wileńszczyźnie Józef Piłsudski z grupą bojowców z PPS dokonał udanego napadu na rosyjski pociąg pocztowy.

27 września
-1939 r. W oblężonej przez Niemców Warszawie powstała tajna organizacja Służba Zwycięstwu Polski, której dowódcą został gen. Michał Karaszkiewicz-Tokarzewski oraz  tajna organizacja męskiego harcerstwa Szare Szeregi, a na jej czele stanął Florian Marciniak.

28 września
– 1939 r. Kapitulacja Warszawy. W Moskwie Związek Radziecki i Niemcy podpisały traktat o granicach i przyjaźni, dzieląc się na linii Bugu i Sanu Polską.

29 września
– 1976 r. Wyszedł pierwszy numer „Komunikatu KOR”.

30 września

– 1944 r. Pod naciskiem władz brytyjskich ze stanowiska Wodza Naczelnego odwołany został gen. Kazimierz Sosnkowski.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *