Zdarzyło się we wrześniu

1 września
– 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę. Również wojska słowackie – sojusznik Hitlera – wkroczyły do naszego kraju. Początek II wojny światowej.

2 września
– 1621 r. Rozpoczęło się – trwające ponad miesiąc – oblężenie przez Turków wojsk polsko-litewsko-kozackich w twierdzy chocimskiej. Obroną dowodził  hetman Jan Karol Chodkiewicz, który zmarł w obozie 24 września. Zawarty pokój potwierdził granicę Rzeczypospolitej na Dniestrze.

3 września
– 1939 r. Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę III Rzeszy. Polska nie otrzymała jednak żadnej pomocy. Nasz kraj walczył samotnie, a nasi alianci siedzieli w okopach.

4 września
– 1725 r. Maria Leszczyńska, córka króla Stanisława Leszczyńskiego, poślubiła króla Francji Ludwika XV.

5 września
– 1981 r. W Gdańsku rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”.

6 września
– 1831 r. Szturm wojsk rosyjskich na Warszawę zakończony kapitulacją miasta. Na wysokości Szamot stały rosyjskie rezerwowe pułki piechoty, a we wsi Solipse rosyjska artyleria i jazda rezerwowa.

7 września
-1619 r. W Koszycach został zamordowany przez protestantów Melchior Grodzicki, polski jezuita beatyfikowany w 1905 r. przez Piusa X i kanonizowany w 1995 r. przez Jana Pawła II.

8 września
– 1968 r. Ryszard Siwiec dokonał samospalenia podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie X-lecia w Warszawie w akcie protestu przeciw inwazji wojsk układu warszawskiego na  Czechosłowację.

9 września
-1939 r. Rozpoczęła się bitwa nad Bzurą – największa bitwa kampanii wrześniowej. Trwała do 18 września.

10 września
– 1526 r. Mazowsze, po śmierci ostatniego piastowskiego księcia – Janusza III, zostało włączone do Polski. Sejm mazowiecki złożył przysięgę na wierność królowi Zygmuntowi Staremu.

11 września
– 1932 r. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zginęli w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem na Śląsku Cieszyńskim.

12 września
– 1683 r. Wojska polskie dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego rozgromiły wojska tureckie oblegające Wiedeń.

13 września
– 1902 r. Zakończył się spór o przynależność Morskiego Oka między hrabią Władysławem Zamoyskim – właścicielem dóbr zakopiańskich a księciem Christianem Hohenlohe  właścicielem części Tatr na Słowacji. Sąd polubowny w Grazu przyznał Morskie Oko Zamoyskiemu co miało znaczenie przy ustalaniu granicy polsko-czechosłowackiej po I wojnie światowej.

14 września
– 1788 r. W Warszawie odsłonięto pomnik Jana III Sobieskiego.

15 września
– 1820 r. W Krakowie rozpoczęto sypanie Kopca Kościuszki.

16 września
– 1993 r. Ostatni oddział wojsk rosyjskich opuścił Polskę.

17 września
– 1939 r. Agresja Związku Radzieckiego, sojusznika III Rzeszy, na Polskę.

18 września
– 1939 r. Pisarz i malarz Stanisław Ignacy Witkiewicz „Witkacy” na wieść o agresji radzieckiej na Polskę popełnił samobójstwo we wsi Jeziory na Polesiu. Tego samego dna w bitwie nad Bzurą zginął gen. Franciszek Wład.

19 września
– 1863 r. W Warszawie doszło do nieudanego zamachu na rosyjskiego namiestnika gen. Berga. Zamachowcy rzucili bombę z okien pałacu Zamoyskich na Krakowskim Przedmieściu. W odwecie Rosjanie zdemolowali budynek wyrzucając na bruk m.in. słynny fortepian Fryderyka Chopina.

20 września
– 1920 r. Rozpoczęła się 6-dniowa bitwa nad Niemnem podczas wojny polsko-bolszewickiej. Armia Czerwona poniosła wielką klęskę. Miało to wpływ na zakończenie wojny i przystąpienie do rozmów pokojowych.

21 września
– 1971 r. W Warszawie rozpoczął się proces członków antykomunistycznej organizacji „Ruch”. Na wieloletnie więzienie skazano Andrzeja i Benedykta Czumów  oraz Stefana Niesiołowskiego.

22 września
– 1939 r. Kapitulacja Lwowa. Miasto broniło się od 12 września przed wojskami niemieckimi, a  skapitulowało przed Rosjanami, którzy gwarantowali  obrońcom miasta wolność osobistą  i nietykalność.  Rosjanie umowy nie dotrzymali. Zaraz po wkroczeniu do Lwowa rozpoczęli aresztowania i egzekucje.

23 września
– 1492 r. Na Wawelu Jan Olbracht został koronowany na króla Polski.

24 września
– 1793 r. W Grodnie sejm, obradujący pod rosyjskimi bagnetami, zatwierdził – w ramach II rozbioru – przyłączenie województw poznańskiego, gnieźnieńskiego i sieradzkiego  do Prus.

25 września
– 1939 r. Prezydent Ignacy Mościcki, internowany w Rumunii, złożył rezygnację z urzędu głowy państwa. Na swego następcę wyznaczył gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, ambasadora we Włoszech. Wobec nacisków Francji prezydentem na uchodźctwie został ostatecznie Władysław Raczkiewicz.

26 września
– 1908 r. Pod Bezdanami na Wileńszczyźnie Józef Piłsudski z grupą bojowców z PPS dokonał udanego napadu na rosyjski pociąg pocztowy.

27 września
-1939 r. W oblężonej przez Niemców Warszawie powstała tajna organizacja Służba Zwycięstwu Polski, której dowódcą został gen. Michał Karaszkiewicz-Tokarzewski oraz  tajna organizacja męskiego harcerstwa Szare Szeregi, a na jej czele stanął Florian Marciniak.

28 września
– 1939 r. Kapitulacja Warszawy. W Moskwie Związek Radziecki i Niemcy podpisały traktat o granicach i przyjaźni, dzieląc się na linii Bugu i Sanu Polską.

29 września
– 1976 r. Wyszedł pierwszy numer „Komunikatu KOR”.

30 września

– 1944 r. Pod naciskiem władz brytyjskich ze stanowiska Wodza Naczelnego odwołany został gen. Kazimierz Sosnkowski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *