Zdarzyło się w listopadzie

1 listopada
– 1893 r. Zmarł Jan Matejko, twórca obrazów historycznych i batalistycznych.
– 1918 r. We Lwowie rozpoczęły się walki polsko-ukraińskie.

2 listopada
– 1882 r. Przed kościołem św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie ustawiono figurę Chrystusa dźwigającego krzyż.
– 1925 r. Bezimienny obrońca Lwowa, który zginął w walkach w 1918 r. został pochowany w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

3 listopada
– 1771 r. Konfederaci barscy na ul. Miodowej w Warszawie podjęli próbę porwania króla Stanisława Augusta.
– 1970 r. Zmarł pisarz Władysław Jan Grabski, syn premiera Władysława Grabskiego, mieszkaniec Gołąbek w Ursusie.
– 1984 r. W Warszawie odbył się pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki.

4 listopada
-1794 r. Wojska rosyjskie, przygotowujące się do szturmu Warszawy, dokonały rzezi mieszkańców Pragi.
-1931 r. Zmarł Artur Oppman (Or-Ot) poeta, który bezgranicznie ukochał Polskę.

5 listopada
– 1830 r. Fryderyk Chopin opuścił Królestwo Polskie (Kongresowe) udając się przez Wiedeń do Paryża.
– 1916 r. Niemcy i Austro-Węgry ogłosili niepodległość Królestwa Polskiego (Kongresowego).

6 listopada
– 1657 r. Prusy Książęce przestały być polskim lennem.

7 listopada
– 1849 r. Urodził się Józef Chełmoński, malarz, przedstawiciel realizmu.
– 1939 r. Gen. Władysław Sikorski został naczelnym wodzem.

8 listopada
– 1632 r. Sejm elekcyjny wybrał na króla Władysława IV.
– 1906 r. Członkowie Organizacji Bojowej PPS, pod dowództwem Józefa Montwiłła-Mireckiego, dokonali napadu na stacji w Rogowie pod Łodzią na pociąg przewożący pieniądze i papiery wartościowe.

9 listopada
– 1939 r. Gen. Władysław Sikorski odznaczył Warszawę orderem Virtuti Militari V klasy. Warszawa i Lwów są jedynymi polskimi miastami odznaczonymi tym największym polskim orderem wojskowym.

10 listopada
– 1918 r. Austria zrzekła się Galicji na rzecz Polski.
– 1918 r. Józef Piłsudski wrócił z Magdeburga do Warszawy.
– 1980 r. Została zarejestrowana pierwsza „Solidarność”.

11 listopada
– 1673 r. Wojska polskie pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego pokonały pod Chocimiem Turków.
– 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia podpisano też w lesie pod Campiegne rozejm kończący I wojnę światową. Symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości.

12 listopada
– 1898 r. Urodził się Henryk Sucharski dowódca obrony Westerplatte w 1939 r.

13 listopada
– 1806 r. Urodziła się Emilia Plater, jedna z bohaterek Powstania Listopadowego.
– 1904 r. Na placu Grzybowskim w Warszawie członkowie Organizacji Bojowej PPS starli się z oddziałem wojska rosyjskiego. Było to pierwsze wystąpienie zbrojne od Powstania Styczniowego.

14 listopada
– 1990 r. Podpisanie traktatu polsko-niemieckiego potwierdzającego granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej.

15 listopada
– 1916 r. W Szwajcarii zmarł Henryk Sienkiewicz.
– 1920 r. Utworzono Wolne Miasto Gdańsk.

16 listopada
– 1611 r. Przed kościołem św. Anny w Warszawie elektor brandenburski Jan Hohenzollern złożył hołd lenny przed królem Zygmuntem III Waza.

17 listopada
– 1989 r. W Warszawie zdemontowano pomnik Feliksa Dzierżyńskiego.

18 listopada
– 1860 r. Urodził się Ignacy Jan Paderewski pianista, kompozytor, polityk.

19 listopada
– 1918 r. Ppłk Michał Karaszkiewicz-Tokarzewski zorganizował odsiecz dla broniącego się Lwowa. Przy wsparciu Orląt Lwowskich udało się wyprzeć Ukraińców z miasta.

20 listopada
– 1900 r. Słynne wesele w Bronowiczach poety i dramatopisarza okresu Młodej Polski – Lucjana Rydla, które zainspirowało Stanisława Wyspiańskiego do napisania głośnego dramatu „Wesele”.
– 1918 r. Niemcy jako pierwszy kraj uznały niepodległość Polski.

21 listopada
– 1939 r. Niemcy przekazały 700 km2 polskich terenów nadgranicznych Słowacji.

22 listopad
– 1920 r. Józef Piłsudski nadał miastu Lwów order Virtuti Militari za bohaterską obronę w listopadzie 1918 r.

23 listopada
– 1793 r. W Grodnie zakończył obrady ostatni sejm I Rzeczpospolitej.

24 listopada
– 1644 r. W Warszawie ustawiono na pl. Zamkowym kolumnę króla Zygmunta III Wazy.

25 listopada
– 1967 r. W Warszawie w Teatrze Narodowym odbyła się premiera „Dziadów” Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Zdjęcie sztuki z afisza doprowadziło do tzw. wydarzeń marcowych w 1968 r.

26 listopada
– 1855 r. W Konstantynopolu zmarł Adam Mickiewicz.
– 1991 r. Polska została przyjęta do Rady Europy.

27 listopada
– 1926 r. Odsłonięcie w warszawskich Łazienkach pomnika Fryderyka Chopina.

28 listopada
– 1627 r. Zwycięstwo polskiej floty nad Szwedami w bitwie morskiej pod Oliwą.

29 listopada
– 1830 r. Od ataku na Belweder w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Listopadowe.

30 listopada
– 1808 r. Polscy szwoleżerowie gwardii przeprowadzili słynną szarżę w wąwozie Samosierry.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *