Zdarzyło się w październiku

1 października
– 1939 r. Jeden z ostatnich bojów w kampanii wrześniowej. Oddziały KOP przy próbie przekroczenia szosy Włodawa-Lublin pod Wytycznem stoczyły ciężkie walki z oddziałami Armii Czerwonej.

2 października
– 1938 r. Polska odzyskała Zaolzie zagrabione przez Czechosłowację w 1919 r.

3 października
– 1501 r. Sejm walny w Piotrkowie Trybunalskim wybrał Aleksandra Jagiellończyka na króla Polski.

4 października
– 1582 r. Polska jako jeden z pierwszych krajów wprowadziła kalendarz gregoriański. Po 4 października nastąpił 15 października. W ten sposób wyrównano opóźnienie kalendarza wobec roku zwrotnikowego.

5 października
– 1831 r. Pod Brodnicą 20 tys. polskich żołnierzy przekroczyło granicę pruską i złożyło broń. Praktycznie był to epizod kończący Powstanie Listopadowe. Przez kilka dni broniła się jeszcze twierdza Zamość.

6 października
– 1788 r. W Warszawie został otwarty Sejm Czteroletni , który przyjął m. in. Konstytucję 3 Maja.

7 października
– 1918 r. Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski

8 października
– 1929 r. Zmarł Jacek Malczewski, wybitny malarz polski, jeden z głównych przedstawicieli symbolizmu.

9 października
– 1920 r. Gen. Lucjan Żeligowski zajął Wilno. Proklamowano Litwę Środkową jako niezależne państwo.

10 października
– 1794 r. Klęska pod Maciejowicami przesądzająca o rychłym upadku powstania kościuszkowskiego.

11 października
– 1830 r. W Warszawie odbył się pożegnalny koncert Fryderyka Chopina.

12 października
– 1914 r. Ofensywa wojsk niemieckich na Warszawę. Prusacy docierają na linię rzeczki Utraty, zajmują Pęcice, Pruszków i Rokitno. Po kilku dniach Rosjanie odrzucają ich na linię rzeczki Rawka koło Skierniewic.

13 października
– 1770 r. Konfederaci Barscy ogłaszają akt detronizacji Stanisława Augusta.

14 października
– 1793 r. Sterroryzowany przez wojsko rosyjskie sejm grodzieński przyjął żądanie Katarzyny II o wieczystym sojuszu polsko-rosyjskim.

15 października
– 1941 r. W Generalnej Guberni Niemcy wprowadzili karę śmierci dla Żydów opuszczających getto i dla Polaków udzielających schronienia Żydom.

16 października
– 1978 r. Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. Nowy papież przyjął imię Jan Paweł II.

17 października
– 1863 r. Romuald Traugutt został dyktatorem Powstania Styczniowego.

18 października
– 1999 r. W FSO rozpoczęto produkcję samochodów Daewoo Tamiz.

19 października
– 1813 r. W bitwie pod Lipskiem, nazywanej bitwą narodów, zginął książę Józef Poniatowski.

20 października
– 1655 r. W Kiejdanach książę Janusz Radziwiłł zerwał unie polsko-litewską i podpisał pakt wiążący Litwę ze Szwecją.
– 1918 r. Lwowska Rada Miasta podjęła rezolucję o przyłączeniu miasta do Polski.

21 października
– 1963 r. Ostatni żołnierz podziemia antykomunistycznego Józef Fronczek „Laluś” poległ w walce z obławą ZOMO na Lubelszczyźnie.

22 października
– 1914 r. Józef Piłsudski tworzy Polską Organizację Wojskową (POW).

23 października
– 1793 r. Sejm grodzieński ratyfikuje II rozbiór Polski.

24 października
– 1795 r. Rosja, Prusy i Austria podpisały akt III rozbioru Polski.

25 października
– 1952 r. Telewizja Polska nadała pierwszy półgodzinny program.

26 października
– 1927 r. Do Polski sprowadzono ze Szwajcarii urnę z sercem Tadeusza Kościuszki.

27 października
– 1939 r. Niemcy aresztowali w Warszawie prezydenta Stefana Starzyńskiego.

28 października
– 1924 r. W katedrze warszawskiej pochowano Henryka Sienkiewicza, który zmarł w 1916 r. w Szwajcarii.

29 października
– 1611 r. W Warszawie car Wasyl IV Szujski i jego bracia Dymitr oraz Iwan złożyli hołd królowi Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi (wówczas jeszcze carowi Rosji).

30 października
– 1950 r. W Polsce przeprowadzono wymianę pieniędzy.

31 października
– 1985 r. W Świdniku z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni motocykl WSK.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *