Zdarzyło się w styczniu

1 stycznia
– 1972 r. Zostało utworzone Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”. W jego skład obok fabryki w Ursusie weszły zakłady w Gorzowie Wielkopolskim, Włocławku, Chełmnie, Nisku i Ostrowie Wielkopolskim.

2 stycznia
– 1874 r. Urodził się Aleksander Prystor, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, premier w latach 1931-33. Zmarł w radzieckim więzieniu na Butyrkach w Moskwie w 1941 r.
– 1939 r. Zmarł Roman Dmowski, współzałożyciel Narodowej Demokracji i jej główny ideolog.

3 stycznia
– 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła polsko-radziecką granicę z 1939 r.

4 stycznia
– 1945 r. Oddziały NKWD przeprowadziły masowe aresztowania Polaków we Lwowie.

5 stycznia
– 1580 r. Król Stefan Batory wprowadził polski system pieniężny w Wielkim Księstwie Litewskim.
– 1901 r. Urodził się Adam Ciołkosz, instruktor harcerski, publicysta, jeden z przywódców PPS, od 1939 r. na emigracji. Zmarł w Londynie w 1978 r.

6 stycznia
– 1914 r. W Warszawie otwarto tzw. trzeci most (dziś most księcia Józefa Poniatowskiego).

7 stycznia
– 1795 r. Król Stanisław August Poniatowski został wywieziony przez Rosjan z Warszawy do Grodna.

8 stycznia
– 1884 r. Urodził się Kornel Makuszyński, pisarz, autor popularnych książek dla młodzieży i dzieci.
– 1894 r. Urodził się Maksymilian Kolbe, franciszkanin, ogłoszony świętym w 1982 r.

9 stycznia
– 1919 r. Powstańcy wielkopolscy dokonali nalotu bombowego na lotnisko we Frankfurcie nad Odrą.

10 stycznia
– 1892 r. Urodził się Melchior Wańkowicz, dziennikarz, korespondent wojenny II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, jeden z najwybitniejszych reportażystów w historii literatury polskiej.

11 stycznia
– 1940 r. W Siedlcach zanotowano najniższą temperaturę w historii Polski – minus 41 stopni C.

12 stycznia
– 1578 r. Na Zamku Ujazdowskim w Warszawie miała premierę „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego, pierwsza polska tragedia.

13 stycznia
– 1919 r. Pod naciskiem mocarstw zachodnich Polska wycofała wojska ze Spisza i Orawy. W zamian Czechosłowacja zezwoliła na transport broni do Polski przez swoje terytorium.

14 stycznia
– 1863 r. W nocy z 14 na 15 stycznia przeprowadzono w Warszawie pobór do wojska tzw. brankę. Branka, która w zamierzeniach władz miała zapobiec wybuchowi powstania, przyspieszył jego wybuch.

15 stycznia
– 1734 r. W krypcie na Wawelu odbyły się trzy ostatnie pogrzeby królewskie. Zostali pochowani: Jan III Sobieski, jego zona Maria Kazimiera i August II Mocny.
– 1869 r. Urodził się Stanisław Wyspiański, malarz i dramaturg, nazywany czasami czwartym wieszczem.
– 1919 r. W katastrofie morskiej zginął Andrzej Małkowski, jeden z twórców polskiego skautingu.
– 1979 r. W Zakopanem zmarła Olga Małkowska, żona Andrzeja, współtwórczyni polskiego skautingu i instruktorka harcerska.

16 stycznia
– 1826 r. Urodził się Romuald Traugutt, dyktator w Powstaniu Styczniowym, powieszony przez Rosjan na stokach cytadeli 5 sierpnia 1864 r.
– 1919 r. Ignacy Jan Paderewski został premierem i ministrem spraw zagranicznych. Jego rząd upadł w grudniu 1919 r.

17 stycznia
– 1649 r. Koronacja Jana Kazimierza na króla Polski w katedrze wawelskiej.
– 1734 r. Koronacja Augusta III Sasa na króla Polski w katedrze na Wawelu.

18 stycznia
– 1493 r. Do Piotrkowa zwołano pierwszy dwuizbowy Sejm Walny.
– 1919 r. Założono Polski Czerwony Krzyż.
– 1943 r. Oddział Jana Piwnika „Ponurego” rozbił w Pińsku niemieckie więzienie.\
– 2008 r. Otwarto przebudowaną kolejkę linową na Kasprowy Wierch.

19 stycznia
– 1945 r. Została rozwiązana Armia Krajowa.
– 1947 r. Wybory do Sejmu Ustawodawczego. Odbyły się w atmosferze terroru, mordów politycznych dokonywanych przez UB, wreszcie zostały sfałszowane.

20 stycznia
– 1320 r. W katedrze wawelskiej został koronowany Władysław Łokietek.

21 stycznia
– 1940 r. W Czortkowie (woj. tarnopolskie, dziś Ukraina) doszło do powstańczego zrywu Polaków przeciw radzieckim wojskom okupacyjnym.

22 stycznia
– 1863 r. Wybuchło Powstanie Styczniowe.
– 1982 r. W ZM „Ursus” utworzona Tajną Komisję Zakładową „Solidarności”.

23 stycznia
– 1793 r. Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski.
– 1919 r. Wojska czechosłowackie napadły na Śląsk Cieszyński, łamiąc porozumienie na mocy którego Księstwo Cieszyńskie miało należeć do Polski.
– 1953 r. Telewizja Polska zaczęła nadawać regularnie programy.

24 stycznia
– 1588 r. Bitwa pod Byczyną, wojska dowodzone przez Jana Zamoyskiego pokonały armię arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, pretendenta do tronu polskiego. Na tronie polskim zasiadł Zygmunt III Waza.

25 stycznia
– 1831 r. Sejm ogłosił detronizację Mikołaja I.

26 stycznia
– 1736 r. Abdykacja Stanisława Leszczyńskiego.
– 1938 r. Gen. Tadeusz Kutrzeba przedstawił marszałkowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu założenia planu wojny z Niemcami, określając przewagę militarną Niemiec jako trzykrotną.
– 1953 r. W Krakowie rozpoczął się proces księży oskarżonych w sfingowanym procesie o szpiegostwo na rzecz USA. 3 księży skazano na kary śmierci (wyroków nie wykonano) innych na długoletnie więzienia. Krakowscy literaci w specjalnej rezolucji poparli wyrok. Wśród sygnatariuszy rezolucji znaleźli się m.in. Kornel Filipowicz, Wisława Szymborska , Bruno Miecugow, Sławomir Mrożek.

27 stycznia
– 1957 r. Odbyło się pierwsze losowanie Toto-Lotka.
– 1989 r. W Magdalence odbyła się rozmowa gen. Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą w której brali udział dorady obu stron. Celem spotkania było przygotowanie obrad okrągłego stołu.

28 stycznia
– 1573 r. Podpisanie konfederacji warszawskiej, aktu politycznego gwarantującego tolerancję religijną w Polsce.
– 1905 r. PPS ogłosiła strajk powszechny co stało się początkiem rewolucji w Królestwie Kongresowym.
– 1990 r. Przestała ukazywać się „Trybuna Ludu”.

29 stycznia
– 1990 r. Rozwiązanie PZPR.

30 stycznia
– 1968 r. Studenci przeprowadzili demonstrację pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie protestując przeciw zdjęciu ze sceny „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka.

31 stycznia
– 1676 r. Przed koronacją Jana III Sobieskiego pochowano na Wawelu jego poprzedników Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
– 1985 r. Zmarł Józef Mackiewicz, pisarz od 1945 r. przebywający na emigracji, autor książek demaskujących zbrodnie komunistyczne m.in. „Katyń. Zbrodnia bez sądu i kary”.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *