Zdarzyło się w lutym

1 lutego
– 1925 r. Stacja doświadczalna Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego nadała pierwszą audycję radiową. To wydarzenie uznano za początek radiofonii w Polsce.
– 1944 r. W akcji Szarych Szeregów w Warszawie w Al. Ujazdowskich został zgładzony szef SS i policji dystryktu warszawskiego Franz Kutschera.
– 1945 r. W Zakopanem zmarła w wieku 16 lat Tereska Bogusławska – najmłodsza poetka czasu wojny. Jej ojciec Antoni Bogusławski był ostatnim właścicielem części folwarku Gołąbki (dziś część Ursusa).

2 lutego
– 1386 r. Podczas zjazdu szlachty w Lublinie wybrano Władysława Jagiełłę na króla Polski.
– 1676 r. Koronacja w katedrze wawelskiej Jana III Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery.
– 1863 r. Urodziła się Maria Rodziewiczówna, pisarka, autorka popularnych powieści. W 1935 r. odznaczona złotym wawrzynem Polskiej Akademii Literatury.

3 lutego
– 1863 r. Atak kosynierów dowodzonych przez Władysława Jabłonowskiego na rosyjskie armaty pod Węgrowem przesądził o zwycięstwie powstańców styczniowych w bitwie.
– 1899 r. Zmarł Juliusz Kossak, wybitny malarz batalista, ojciec Wojciecha Kossaka.

4 lutego
– 1746 r. Urodził się Tadeusz Kościuszko.
– 1863 r. Oddział Franciszka Sokołowskiego zdobył koszary rosyjskie w Rawie Mazowieckiej.

5 lutego
– 1937 r. Rząd polski podjął decyzje o utworzeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego.
– 1982 r. W Świdnicy rozpoczęły się spacery mieszkańców miasta podczas głównego wydania Dziennika Telewizyjnego w proteście przeciw propagandzie komunistycznej. Podobne spacery rozpoczęły się w kwietniu w Ursusie.

6 lutego
– 1633 r. Władysław IV Waza został koronowany w katedrze wawelskiej na króla Polski.
– 1940 r. Niemcy przedstawili tzw. plan Pabsta przewidujący 10 krotne zmniejszenie Warszawy i przebudowę miasta w duchu germańskim.

7 lutego
– 1867 r. We Lwowie powstało polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

8 lutego
– 1909 r. W lawinie pod Kościelcem w Tatrach zginął kompozytor Mieczysław Karłowicz.
– 1951 r. W ubeckim więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie został zamordowany mjr Zygmunt Szendzielarz, dowódca V Brygady Wileńskiej AK, dwukrotny kawaler orderu Virtuti Militari.
– 1953 r. Krakowscy literaci wydali rezolucję popierającą surowe wyroki w sfingowanym procesie przeciw księżom kurii krakowskiej. Sygnatariuszami rezolucji byli m.in. Karol Bunsch, Kornel Filipowicz, Andrzej Kijowski, Sławomir Mrożek, Wisława Szymborska. Bruno Miecugow.

9 lutego
– 1943 r. Oddział UPA dokonał masakry ludności polskiej we wsi Paraśla na Wołyniu

10 lutego
– 1920 r. Gen. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.
– 1940 r. Rosjanie rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 1939 r. Ponad 200 tys. osób wywieziono na Syberię i do Kazachstanu.

11 lutego
– 2004 r. Zmarł Ryszard Kukliński.

12 lutego
– 1569 r. Zygmunt August scedował na koronę Królestwa Polskiego dziedziczne prawo Jagiellonów do władania Wielkim Księstwem Litewskim.
– 1798 r. W Petersburgu zmarł Stanisław August Poniatowski, król Polski w latach 1764-95.

13 lutego
– 1969 r. W Londynie zmarł Kazimierz Wierzyński, poeta i eseista, zdobywca złotego medalu w konkursie literackim IX Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w !928 r.
– 1982 r. 45 osób zostało pobitych przez służbę więzienną w ośrodku internowania działaczy „Solidarności” w Wierzchowie Pomorskim.

14 lutego
– 1831 r. Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Stoczkiem, gdzie dywizja gen. Józefa Dwernickiego pokonała wojska rosyjskie dowodzone przez gen. Fiodora Geismara.
– 1919 r. Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka.
– 1942 r. Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową.

15 lutego
– 1951 r. Polska zawarła niekorzystną umowę z ZSRR o wymianie terenów przygranicznych. Polska utraciła Bełz z rejonem obfitującym w złoża węgla, odzyskała w Bieszczadach Ustrzyki Dolne.
– 1989 r. Sejm przywrócił Święto Niepodległości w dniu 11 listopada.

16 lutego
– 1922 r. Górny Śląski został przyłączony do Polski.

17 lutego
– 1834 r. We Lwowie odbyła się prapremiera „Zemsty” Aleksandra Fredry.

18 lutego
– 1966 r. Zmarł Stanisław Cat-Mackiewicz , pisarz i konserwatywny polityk.

19 lutego
– 1812 r. Urodził się Zygmunt Krasiński, jeden z trzech polskich wieszczów.
– 1943 r. Jan Stanisław Jankowski został Delegatem Rządu na Kraj.

20 lutego
– 1578 r. Przed kościołem św. Anny w Warszawie Jerzy Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Stefanowi Batoremu.
– 1919 r. Józef Piłsudski został zatwierdzony przez Sejm Ustawodawczy jako Naczelnik Państwa.
– 1922 r. Sejm Wileński przyjął uchwałę o przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski.

21 lutego
– 1454 r. Król Kazimierz Jagiellończyk kupił od księcia Jana IV księstwo oświęcimskie.

22 lutego
– 1809 r. Według tradycji data urodzin Fryderyka Chopina.

23 lutego
– 1766 r. Zmarł Stanisław Leszczyński, król Polski w latach 1705-09 i 1733-36, książę Lotaryngii w latach 1738-66, teść francuskiego króla Ludwika XV.

24 lutego
– 1953 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie został powieszony po sfingowanym procesie gen, August Emil Fieldorf „Nil”, dowódca Kedywu Armii Krajowej.

25 lutego
– 1831 r. bitwa pod Olszynką Grochowską, wojskom rosyjskim nie udało się zdobyć z marszu Warszawy.

26 lutego
– 1927 r. Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie polskim hymnem narodowym.

27 lutego
– 1861 r. Manifestacja patriotyczna w Warszawie podczas której wojska rosyjskie oddały salwę do tłumu. Padło 5 poległych, początek żałoby narodowej.

28 lutego
– 1944 r. W Hucie Pieniackiej pod Lwowem doszło do mordu około 1500 Polaków, dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich.

29 lutego
– 1768 r. W miejscowości Bar na Podolu została zawiązana konfederacja barska przeciw ingerencji Rosji w sprawy polskie. Przez wielu historyków uważana jest za pierwsze powstanie narodowe.
– 1968 r. Na nadzwyczajnym zebraniu warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich zaprotestowano przeciw zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego „Dziadów” Adama Mickiewicza. Na tym zebraniu Stefan Kisielewski użył w stosunku do władz PRL określenia dyktatura ciemniaków.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *